• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Základní škola Dobiášova

Informace k nástupu do školy 12. 4.

Vážení, 

od pondělí se vrací do školy žáci prvního stupně. Již dopředu jsem upozorňoval na rozdělení tříd. Vím, že to nemusí vyhovovat všem, ale prvotní je organizační a personální zajištění  ve  škole  a proto žádné úpravy nejsou možné. 

             Žádám všechny rodiče, aby velmi zodpovědně zvážili, zda dítě nemá nějaké zdravotní příznaky a děti do školy případně neposílali. Podmínkou vstupu do vyučování ve škole je povinné samotestování v pondělí a ve čtvrtek. Níže posílám video, jak se děti budou testovat a v příloze grafické zpracování testování. V případě možných problémů s testy může do třídy s pomocí rodič, ale z důvodů zdravotních prosím pouze výjimečně. 

Jestliže se rodič rozhodne, že dítě do školy z důvodu testování nebo povinnosti nosit roušku nepošle, bude žák omluven, ale musí počítat jen se zasláním minimálních úkolů on line a nutnosti sebevzdělávání doma.

Denní harmonogram:

  • Vstup do školy podle časového rozpisu / info od třídního učitele /
  • Samotestování – třída rozdělena na dvě skupiny/ Po a Čt /
  • Společná výuka ve třídě 
  • Konec vyučování- odchod dětí domů a na oběd 
  • Odchod dětí po obědě domů nebo do ŠD

UPOZORNĚNÍ:

Z organizačních důvodů nebude ranní družina.

Ostatní informace o ŠD pošle p. Vyskočilová.

Důležité:  v případě zájmu o oběd je nutné se přihlásit. 

Stravu můžou odebírat i žáci na on line výuce. Pouze do přinesených nádob v čase 13 – 13:30 a také se musí přihlásit.

Věřím, že i tuto další zatěžkávací zkoušku zvládneme a postupně se do školy vrátí všichni.

Hodně zdraví, trpělivosti a vstřícnosti.  Mgr. Ivo Svatoš, ředitel školy

 

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

 

Instruktážní leták

Leták pro rodiče