• +420 485 130 257
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Výchovní poradci

Základní škola Dobiášova

Výchovní poradci

V současné době vykonávají funkci výchovných poradců Mgr. Jana Paštová pro 1. stupeň a Mgr. Lenka Křenovská pro 2. stupeňKromě vzájemné spolupráce úzce spolupracují také s metodikem sociálně patologických jevů a vedením školy.

 

Poradenská služba zahrnuje zejména:

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy školy
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • práce s mimořádně nadanými žáky, žáky cizince
 • poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, se střediskem výchovné péče a s jinými orgány státní správy
 • poradenství v obtížných životních situacích žáků 

Mgr. Jana Paštová

 

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023

Návštěvy

- Řemesla nejsou out

- Živá knihovna povolání

- EDUCA WEEK

- návštěvy dílen našich partnerských středních škol

Dále využít dní otevřených dveří na příslušných školách, popřípadě konzultací s kariérní poradkyní - Mgr. Jana Paštová

Lze též využít služeb Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Liberci, jehož všechny služby jsou zdarma. Pro 9. ročníky je zajištěna exkurze na toto pracoviště.

Důležité odkazy

EDULK.CZ - portál Libereckého kraje, kde najdete informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

(Např.termíny přijímacího řízení, informace o volných místech po 1. kole, náležitosti odvolání, princip zápisového lístku atd.)

INFOABSOLVENT.CZ - vzdělávací nabídka SŠ pro šk. rok 2020/2021

SCIO.CZ - informace k přijímacímu řízení

CERMAT - informace k jednotné přijímací zkoušce na SŠ 2021

KHANOVASKOLA.CZ - výukový systém videí a testů zejména matematika

SEZNAMSKOL.EU - portál se seznamem všech středních škol

Úkoly a kompetence:

 • úzká spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště a vedením školy
 • sebevzdělávání, účast na schůzkách výchovných poradců, předávání informací 
 • poskytování poradenské péče žákům, rodičům, kolegům učitelům
 • pomoc při řešení výukových a výchovných problémů na 1. stupni
 • pověřený pracovník pro spolupráci s PPP/SPC
 • koordinátor inkluze na škole
 • metodická pomoc učitelům s vypracováním a vyhodnocováním účinnosti IVP 
 • metodická pomoc učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • zajištění poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyhodnocování
 • spolupráce s rodiči při realizaci doporučení z vyšetření PPP či SPC.
 • posilování pozitivní atmosféry ve škole - práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny, harmonizační dny, pomoc žákům s potížemi osobního charakteru
 • pomoc s organizací zápisu do 1. třídy, školní zralost

Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, konzultantka pro naši školu je Mgr. Petra Matysová, speciální pedagog, tel.: 482710517, e-mail:matysova@pppliberec.cz

 

Linky bezpečí - volejte na tato telefonní čísla:

pro děti a dospívající v obtížné situaci

bezplatný telefon - 800 155 555 ... 

 

pro rodiče - poskytuje výchovné poradenství

tel. 840 111 234... 

 

modrá linka - pro děti, mládež, rodiče, učitele, poradce

tel. 549 241 010, mobil: 608 902 410 ... 

 

linka vzkaz domů - pro děti a mládež na útěku

bezplatný telefon - 800 111 113, mobil: 724 727 777... 

 

"Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

stejně jako loni si vám dovoluji poslat nabídku určenou žákům z devátých tříd a jejich rodičům. 

I pro letošní školní rok připravila informativní brožuru  "Průvodce devítkou 2021-2022", která žákům a rodičům usnadňuje orientci v tom, co vše je v průběhu deváté třídy čeká. Najdou zde přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru budoucího povolání či studia. 

Jak tento 30ti stránkový průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete sám/a podívat zde Průvodce devítkou 2021-2022  (na vyžádání vám ho mohu zaslat také v pdf formátu přímo do e-mailu).

Další podporu v průběhu školního roku mohou deváťákům i rodičům poskytnout 2 x měsíčně zasílané informační newslettery, ve kterých posílám informace o aktuálních tématech, ale i případných změnách (těch bylo loni díky epidemii poměrně hodně). Registrovat se k odběru je možné zde newslettery .

Brožura i zasílání newsletterů jsou rodičům k dispozici zdarma. 

Pokud usoudíte, že tato nabídka může být vašim deváťákům a jejich rodičům užitečná, pak budu ráda, pokud jim odkazy na průvodce a registraci k odběru novinek předáte či přepošlete.

Budete-li mít k průvodci nebo k čemukoli jinému nějaký dotaz, tak se mne neváhejte zeptat, ráda vám odpovím.

S přáním úspěšného a pokud možno co nejklidnějšího začátku školního roku

Bc. Pavla Lopatková

www.kampodevitce.cz"