• +420 485 130 257
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Výchovní poradci

Základní škola Dobiášova

Výchovní poradci

V současné době vykonávají funkci výchovných poradců Mgr. Jana Paštová a Mgr. Libuše ŠevčíkováKromě vzájemné spolupráce úzce spolupracují také s metodikem sociálně patologických jevů a vedením školy.

 

Poradenská služba zahrnuje zejména:

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy školy
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • práce s mimořádně nadanými žáky, žáky cizince
 • poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, se střediskem výchovné péče a s jinými orgány státní správy
 • poradenství v obtížných životních situacích žáků

 

 

Mgr. Jana Paštová

Dokumenty ke stažení:

  

Mgr. Libuše Ševčíková

 • výchovný poradce pro 1. stupeň
 • učitelka 1. stupně
 • třídní učitelka v 1. B – školní rok 2019/2020
 • telefon:      485130 257
 • e – mail:    libuse.sevcikova@dobiasova.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 14:00 (po dohodě dle potřeby)
 • Na ZŠ Dobiášova působím sedmým rokem, jako výchovná poradkyně 
 • na 1. stupni pracuji třetím rokem. 

 

Úkoly a kompetence:

 • úzká spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště a vedením školy
 • sebevzdělávání, účast na schůzkách výchovných poradců, předávání informací 
 • poskytování poradenské péče žákům, rodičům, kolegům učitelům
 • pomoc při řešení výukových a výchovných problémů na 1. stupni
 • pověřený pracovník pro spolupráci s PPP/SPC
 • koordinátor inkluze na škole
 • metodická pomoc učitelům s vypracováním a vyhodnocováním účinnosti IVP 
 • metodická pomoc učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • zajištění poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyhodnocování
 • spolupráce s rodiči při realizaci doporučení z vyšetření PPP či SPC.
 • posilování pozitivní atmosféry ve škole - práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny, harmonizační dny, pomoc žákům s potížemi osobního charakteru
 • pomoc s organizací zápisu do 1. třídy, školní zralost

Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, konzultantka pro naši školu je Mgr. Petra Matysová, speciální pedagog, tel.: 482710517, e-mail:matysova@pppliberec.cz

 

Linky bezpečí - volejte na tato telefonní čísla:

pro děti a dospívající v obtížné situaci

bezplatný telefon - 800 155 555 ... 

 

pro rodiče - poskytuje výchovné poradenství

tel. 840 111 234... 

 

modrá linka - pro děti, mládež, rodiče, učitele, poradce

tel. 549 241 010, mobil: 608 902 410 ... 

 

linka vzkaz domů - pro děti a mládež na útěku

bezplatný telefon - 800 111 113, mobil: 724 727 777...