• +420 485 130 257
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Dokumenty

Základní škola, Dobiášova

Školní řád

Tento řád stanovuje pravidla provozu školy, práva a povinnosti žáků a jejich
zákonných zástupců, podmínky výchovně vzdělávacího procesu a povinnosti
pracovníků školy.

  
Školní řád     Školní řád pro školní rok 2020-2021

Školní rozpočet

  
Rozpočet 2020 návrh     Návrh rozpočtu na rok 2020
    Rozpočet 2019 návrh   Návrh rozpočtu na rok 2019
    Rozpočet 2019 final   Rozpočet na rok 2019
  Struktura střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2023   Struktura střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2023
  Schválená účetní závěrka za rok 2019   Schválená účetní závěrka za rok 2019

Školní vzdělávací program

Schválením zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) má každá základní škola možnost a zároveň povinnost vytvořit si svůj Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP). Na základě vlastních představ a zkušeností, společným úsilím všech pedagogů školy a pro potřeby konkrétních žáků vytvoří vlastní ucelený vzdělávací program.
 

Počínaje školním rokem 2007/2008 je ŠVP povinností všech základních škol.
 

    Charakteristika ŠVP ZV     Charakteristika Školního vzdělávacího programu - Zaměření školy
    Žáci se SVP   Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
    Nadaní žáci   Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
    Výchovné a vzdělávací strategie   Kompetence k řešení problémů, k učení
    Průřezová témata   Začlenění průřezových témat
    ŠVP 2019   Kompletní školní vzdělávací program 2019
    ŠVP 2018   Kompletní školní vzdělávací program 2018
  ŠVP 2020   Kompletní školní vzdělávací program 2020

Dokumenty ke stažení pro rodičě

    Souhlas s vyšetřením     Souhlas rodičů s vyšetřením dítěte
    Dotazník před odjezdem   Dotazník pro rodiče před odjezdem dítěte
    Uvolnění   Žádost rodičů o uvolnění žáka
    Prohlášení   Prohlášení zákoných zástupců dítěte ke zdravotnímu stavu
    Bezinfekčnost   Potvrzení o bezinfekčnosti
    Zápisní lístek do družiny   Přihláška do družiny
    Přihláška do kroužku   Formulář pro školní kroužky i pro kroužky při školní družině

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů je k dispozici    (  )    ZDE.

Krizový plán    (  )    ZDE.