• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Dobiášova

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, Liberec 6, se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky dostupné přes doménové jméno dobiasova.cz
 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Nepřístupný obsah

Veškerý obsah stránek je plně přístupný. Některé funkce podporující přístupnost se ovládají přes modul modul "Screen Reader" - popis uveden níže.
 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31.01.2020 metodou vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.
 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Dotazy a připomínky ohledně přístupnosti webových stránek směrujte na:

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, Liberec 6
Jiří Frühauf, IT administrátor, e-mail: jirka.fruhauf@dobiasova.cz
 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz
 

Další informace k tématu přístupnosti webových stránek

Tyto webové stránky www.dobiasova.cz byly spuštěny do provozu 01.02.2020.
 

Softwareový modul "Screen Reader"

Modul umožňuje ovládat funkce pro přístupnost www stránek pomocí kláves:

 

Alt + Shift + P  ...  číst obsah stránky screen reader icon read page content
Alt + Shift + E  ...  pozastavit čtení screen reader icon pause reading
Alt + Shift + S  ...  ukončit čtení screen reader icon stop reading
Alt + Shift + O  ...  zvětšit texty screen reader icon enlarge text
Alt + Shift + U  ...  zmenšit texty screen reader icon smaller text
Alt + Shift + R  ...  zrušit změny velikosti textu screen reader icon reset text size
Alt + Shift + D  ...  zapnout/vypnout font pro dyslektiky screen reader icon switch on off dyslectic font
Alt + Shift + H  ...  zapnout/vypnout režim vysokého kontrastu screen reader icon switch on off high contrast

 

screen reader icon menu show hide Tyto funkce se dají ovládat také pomocí grafického menu, které se objeví po kliknutí na ikonu vozíčkáře v pravém horním rohu okna prohlížeče.
 

Jiné použité formáty dat

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF. Důvodem je to, že umožňují návštěvníkům stránek jejich stažení pro potřebné další využití. Soubory PDF nabízejí větší možnosti, co se týká tisku.
 

Pro soubory ve formátu PDF je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně pro ně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče.
 

Poznámky

Ilustrační a doprovodné obrázky bez informační hodnoty nemusí mít textovou alternativu.

Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. V případě potřeby použijte pro zvětšení textu systémové nástroje (kombinaci kláves CTRL+, CTRL-, nastavení prohlížeče).