• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30
Důležité zprávy (klikněte):
Cyklistický kurz 8. a 9.třidy

Cyklistický kurz 8. a 9.třidy

15.5. - 18.5. se uskutečnil první a velmi úspěšný cyklistický kurz v...

Akce Afrikány pro Afriku

Akce Afrikány pro Afriku

V letošním školním roce se základní škola Dobiášova, jako jedna z...

Itálie 2023

Itálie 2023

Průběh Dobi Cupu 2023

Průběh Dobi Cupu 2023

Průběžné fotky a výsledky z Dobi Cupu můžete sledovat zde.

DOBI CUP 2023

DOBI CUP 2023

Dne: 25. 5. 2023 se koná na ZŠ Dobiášova sportovně vědomostní...

Talentové zkoušky do sportovní třídy

Talentové zkoušky do sportovní třídy

10. 5. se na škole konaly talentové zkoušky do sportovní...

Pohádky od žáků 5.C

Pohádky od žáků 5.C

Žáci 5.C herecky zpracovali tři kouzelné pohádky plné dobrodružství...

Žáci přijatí do prvního ročníku ZŠ Dobiášova - ID žádosti

Žáci přijatí do prvního ročníku ZŠ Dobiášova - ID žádosti

ID...

O nás

Základní škola je od 1. září 2004 zařazena do sítě škol. Má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Je plně organizovaná se školní družinou a školní jídelnou. Stravování zajišťuje soukromý subjekt Personel Wellfare. Škola má v současnosti maximální kapacitu 768 žáků a je největší školou zřizovatele, jímž je Statutární město Liberec. K dispozici má odborné učebny a 7 místností pro potřeby školní družiny, 2 velké tělocvičny, sportovní halu, rehabilitační centrum s bazénem, vířivkou, saunou. Pro výuku ČSP je používána dílna a pozemky pro výuku pěstitelských prací. Venkovní areál má polytanovou atletickou dráhu a hřiště pro fotbal, házenou, vybíjenou, volejbal, tenis a košíkovou. Amfiteátr s kapacitou 300 míst k sezení je většinou využíván celoročně dětmi ze školní družiny. Mnoho let jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec. Škola se sportovními třídami zaměřenými na lehkou atletiku (6. až 9. třídy). Od 4. tříd jsou zavedené sportovní přípravné třídy. Škola vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro sebe“. Od 7. ročníku se žáci učí druhému cizímu jazyku. V nabídce je německý a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 1. třídy.

Čím na naší škole žijeme ...

Vzdělávací akce

Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Logická olympiáda
Matematický Klokan v různých kategoriích
Matematická soutěž Filip
Fyzikální soutěže
Olympiáda v ČJ, AJ, dějepise, zeměpise, přírodopise

Sportovní soutěže

Okresní, krajské a republikové kolo ve vybíjené
Okresní přebor ve volejbale
Okresní přebor vkopané
Republikové finále v přehazované
Okresní přebor ve florbale
Atletický čtyřboj pro žáky 1. stupně
Okresní finále ve štafetovém poháru
Pohár rozhlasu vlehké atletice
Olympiáda mládeže v lehké atletice
Okresní kolo vbasketbale
Liga miniházené
Mc Donalds cup vkopané
Okresní a kraj. kolo dopravní soutěže cyklistů
Dobi cup 2019
Závody Dračích lodí
Andělský volejbal pro rodiče, učitele a žáky

Volnočasové aktivity

Návštěva žáků ze školy v Amersfoortu
Jarní pobyt našich žáků v Amersfoortu
Podzimní a jarní soustředění přípravných sport. tříd
Pobyt v přírodě pro třídy 1. stupně
Zimní soustředění žáků sportovních tříd
Lyžařský výcvik 7. tř. v Jizerských horách
Harmonizační dny žáků 6. tříd
Harmonizační 2-denní pobyt ve škole pro 4.tříd
Spolupráce se ZOO
Exkurze v knihovně
Akce Oblastní galerie Liberec
Akce ve školícím středisku Divizna
Akce ve školícím středisku Střevlík
Spolupráce s libereckými divadly
Výlet do divadla v Praze

0
TŘÍD
0+
ŽÁKŮ
0
PEDAGOGŮ
0
LET HISTORIE
0
ODBORNÝCH UČEBEN
0%
VYBAVENÍ PRO SPORT