• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30
Důležité zprávy (klikněte):
Ohlédnutí za měsícem únor

Ohlédnutí za měsícem únor

V den vysvědčení šli naši prvňáčci za odměnu do kina na pohádku...

Den otevřených dveří 2024

Den otevřených dveří 2024

Zveme vás na den otevřených dveří na ZŠ Dobiášova, který proběhne...

Valentýnský fotokoutek

Valentýnský fotokoutek

Na svátek zamilovaných připravila třída 1.A pod vedením jejich...

Turnaj ve vybíjené - 2. třídy

Turnaj ve vybíjené - 2. třídy

V I. pololetí tohoto školního roku proběhl ve 2. třídách turnaj ve...

Společenský večer ZŠ Dobiášova

Společenský večer ZŠ Dobiášova

Vážení rodiče, učitelé a přátelé ZŠ Dobiášova, srdečně Vás zveme na...

Ohlédnutí za měsícem leden

Ohlédnutí za měsícem leden

Krásný nový rok 2024!   Školní parlament opět pořádá "Gala...

Dodgeballový turnaj

Dodgeballový turnaj

V prosinci 2023 se uskutečnil tradiční turnaj v Dodgeballu. Turnaj...

Gala Day 2024

Gala Day 2024

V pátek 12. ledna 2024 jsme v prostorách školy mohli vidět celou...

O nás

Základní škola je od 1. září 2004 zařazena do sítě škol. Má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Je plně organizovaná se školní družinou a školní jídelnou. Stravování zajišťuje soukromý subjekt Personel Wellfare. Škola má v současnosti maximální kapacitu 768 žáků a je největší školou zřizovatele, jímž je Statutární město Liberec. K dispozici má odborné učebny a 7 místností pro potřeby školní družiny, 2 velké tělocvičny, sportovní halu, rehabilitační centrum s bazénem, vířivkou, saunou. Pro výuku ČSP je používána dílna a pozemky pro výuku pěstitelských prací. Venkovní areál má polytanovou atletickou dráhu a hřiště pro fotbal, házenou, vybíjenou, volejbal, tenis a košíkovou. Amfiteátr s kapacitou 300 míst k sezení je většinou využíván celoročně dětmi ze školní družiny. Mnoho let jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec. Škola se sportovními třídami zaměřenými na lehkou atletiku (6. až 9. třídy). Od 4. tříd jsou zavedené sportovní přípravné třídy. Škola vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro sebe“. Od 7. ročníku se žáci učí druhému cizímu jazyku. V nabídce je německý a španělský jazyk. Anglický jazyk je vyučován od 1. třídy.

Čím na naší škole žijeme ...

Vzdělávací akce

Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Logická olympiáda
Matematický Klokan v různých kategoriích
Matematická soutěž Filip
Fyzikální soutěže
Olympiáda v ČJ, AJ, dějepise, zeměpise, přírodopise

Sportovní soutěže

Okresní, krajské a republikové kolo ve vybíjené
Okresní přebor ve volejbale
Okresní přebor vkopané
Republikové finále v přehazované
Okresní přebor ve florbale
Atletický čtyřboj pro žáky 1. stupně
Okresní finále ve štafetovém poháru
Pohár rozhlasu vlehké atletice
Olympiáda mládeže v lehké atletice
Okresní kolo vbasketbale
Liga miniházené
Mc Donalds cup vkopané
Okresní a kraj. kolo dopravní soutěže cyklistů
Dobi cup 2019
Závody Dračích lodí
Andělský volejbal pro rodiče, učitele a žáky

Volnočasové aktivity

Návštěva žáků ze školy v Amersfoortu
Jarní pobyt našich žáků v Amersfoortu
Podzimní a jarní soustředění přípravných sport. tříd
Pobyt v přírodě pro třídy 1. stupně
Zimní soustředění žáků sportovních tříd
Lyžařský výcvik 7. tř. v Jizerských horách
Harmonizační dny žáků 6. tříd
Harmonizační 2-denní pobyt ve škole pro 4.tříd
Spolupráce se ZOO
Exkurze v knihovně
Akce Oblastní galerie Liberec
Akce ve školícím středisku Divizna
Akce ve školícím středisku Střevlík
Spolupráce s libereckými divadly
Výlet do divadla v Praze

0
TŘÍD
0+
ŽÁKŮ
0
PEDAGOGŮ
0
LET HISTORIE
0
ODBORNÝCH UČEBEN
0%
VYBAVENÍ PRO SPORT