• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Školní družina

Základní škola Dobiášova

Školní družina

Oddělení školní družiny:
I. odd.        Marie Mauricová
II. odd.   Jitka Vyskočilová
III. odd.   Lucie Junková
IV. odd.   Lenka Kočová
V. odd.   Eva Slabá
VI. odd.   Alena Čapková
VII. odd.   Radka Bérová

 
Vedoucí vychovatelka: Jitka Vyskočilová
Kontakt: 773 243 343

     

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním je zabezpečení dětí při zájmové činnosti, relaxaci a odpočinku žáků zaměstnaných rodičů. Její činnost je upravena tak, aby žákům umožnila účast na všech formách zájmových aktivit pořádaných družinou i školou. Tím poskytuje každému dítěti uplatnit své znalosti a dovednosti v průběhu školního roku.

   

Režim dne ve školní družině:
06:00 - 08:00       od 7:20 příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové a stolní hry, činnost dle zájmu dětí
08:00 - 09:00   ZČ (DV,PC) pro žáky při půleném vyučování
11:40 - 13:00   osobní hygiena, stolování, klidová činnost, odchody žáků
13:00 - 13:30   odpočinková činnost (psychicky a pohybově nenáročné činnosti)
13:30 - 14:45   zájmové vzdělávání jednotlivých oddělení (rekreační a zájmová činnost),
osobní hygiena, svačina, úklid herny
15:00 - 16:30   rekreační zájmová činnost (stolní hry, hry na koberci)
postupné odchody dětí
15:30 - 16:30   volitelná zájmová činnost (kroužky ŠD)

     
      

   

   Plán činnosti 2023 / 2024 ZDE

   Kudy z nudy ZDE

   Vnitřní řád školní družiny  ZDE

Prázdninový provoz školní družiny

Oddělění: II.
Vychovatelka: Marie. Mauricová
Mobil: 773 243 343 

Kroužky školní družiny

Keramika - pondělí a středa - 15:30 - 16:45

 

Upozorňujeme, že vedle kroužků pracujících při školní družině nabízíme dětem další školou organizované kroužky.