• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Základní škola Dobiášova

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

  • Na základních školách v Liberci se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně a osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace,na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.
  • Ve školních družinách na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

frekvence preventivního antigenního testu:

  • jedenkrát týdněs tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu.Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 
  • pravidla testování zaměstnanců škol a školských zařízení se nemění. Zaměstnanci ve školství, stejně jako zaměstnanci jiných oblastí, se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ testu.
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ZDE), s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě nebo hřišti tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

11. 5. 2021                                                                  Mgr. Ivo Svatoš, ředitel školy