• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Základní škola Dobiášova

Adaptační třída na ZŠ Dobiášova

Vážení rodiče,

jak žáci, tak pedagogové naší školy se v předešlých týdnech opakovaně zapojili do dobročinných akcí pro občany Ukrajiny. Organizovali jsme dobročinnou sbírku, podíleli jsme se i na sbírce materiální.

Aktuálně se naše škola plánuje zapojit do další podpůrné akce. Ukrajinských dětí v našem městě přibývá. Napříč libereckými základními školami vznikají tzv. adaptační třídy. Děti, které adaptační třídu navštěvují, se v ní budou do konce června sbližovat s českým jazykem tak, aby mohly podle svého věku nastoupit od září do běžných tříd. Naše škola se od 11. dubna chystá jednu adaptační třídu pro ukrajinské žáky od 1. do 9. třídy také otevřít.

Naše další prosba k Vám je namířena právě na podporu těchto nových žáků naší školy. Každého žáka bychom u nás rádi přivítali výbavou základních školních pomůcek (pastelky, fixy, pero, tužky, notýsky, sešity…). Ani přes veškerou snahu státu i města Liberec, našeho zřizovatele, nejsme bohužel schopni všechny tyto věci z rozpočtu školy zajistit. 

V naší škole bychom rádi vytvořili  „ fond“ spravovaný Radou  rodičů. Peníze na něm budou určené k finanční podpoře dětí z nemajetných rodin. Právě pro účely podpory ukrajinských žáků bychom tento fond rádi vytvořili. Za dané situace nám pomůže, pokud budete ochotni do fondu přispět jakoukoliv částkou.

  • Číslo účtu Rady rodičů: 205508713/0300
  • Variabilní symbol:2022
  • Zpráva pro příjemce: pomoc ua + jméno (pokud si přeje být dárce anonymní, není nutné jméno uvádět)

Pokud budete na poskytnuté prostředky chtít sepsat darovací smlouvu, je nutné zaslat na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. údaje (Firma, jméno, IČ, výši darované částky a datum převodu prostředků). Kontaktní osobou pro sepsání darovací smlouvy je ………………………………..

Za Vaši pomoc upřímně děkujeme, moc si ji vážíme.