• +420 485 130 257
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Základní škola Dobiášova

Informace o nástupu do školy

Vážení rodiče,

ministerstvo školství konečně vydalo očekávaný dokument „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je k dispozici níže ke stažení.

Pro nás z uvedeného textu vyplývá následující:

 • 11.5. obnoví škola výuku pro přihlášené žáky 9. ročníku zaměřenou na přípravu k přijímacím zkouškám,
 • 25.5. obnoví škola omezenou výuku pro přihlášené žáky 1. stupně,
 • přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka,
 • žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v dosavadním distančním způsobu vzdělávání.

Přítomnost žáků ve škole se uskuteční do 30.6. za níže uvedených podmínek:

 • zákonný zástupce oznámí do zaslané tabulky zájem o pravidelnou přítomnost dítěte ve škole do 6. května / 9. třídy/ a do 23.  dubna / 1. stupeň /.
 • žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti,
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna,
 • žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen,
 • pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka,
 • rozvrh hodin vyučování bude upraven.

Podmínky fungování jednotlivých žákovských skupin zašle škola žákům a jejich zákonným zástupcům.

 Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
 9.  

Ochrana zdraví a provoz škol do konce školního roku

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění