• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Článek

Základní škola Dobiášova

Pokyn ředitele školy k zahájení výuky od 25. 5.

Pokyn k organizaci výuky na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020

Tento organizační pokyn vychází z metodického pokynu MŠMT ze dne 30. 4. 2020

 - Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně po 15 žácích, učitelé se u skupiny nesmí střídat.

 - Skupiny budou od 25. 5. – 30. 6. neměnné a o zařazení žáků do jednotlivých skupin rozhoduje vedení školy.

 - Kritéria zařazení do skupin k pedagogům: 

1. Zájem o družinu

2. Stejná třída

3. Stejný ročník

Může se tedy stát, že vaše dítě nebude ve skupině své třídní učitelky.

 - Začátek i konec výuky bude pro jednotlivé skupiny upraven tak, aby nedocházelo ke shromažďování před školu a v šatnách. V rozmezí 7:40 – 12:00. Informace dostanete od jednotlivých vyučujících.

 - Školní družina bude do 16 hodin. Ranní družina nebude v provozu.

 - Pro vstup do školy budou využity různé vchody do školy, aby nedocházelo ke shromažďování žáků.

 - Do školy bude vstup umožněn pouze žákům, nikoliv doprovodu.

 - Ve společných prostorách je povinnost nosit roušky, ve třídě po dohodě s učitelem a podle druhu aktivity se nosit nemusí. 

- Každý žák musí mít 2 ks roušek každý den + igelitový sáček na uložení. 

- Po celou dobu před školou i ve škole je třeba dodržovat minimálně 2 metry odstup. 

- Po škole budou rozmístěny desinfekční přípravky. 

- Žák je povinen dodržovat všechna stanovená hygienická pravidla, jinak bude z výuky vyloučen.

 - Při podezření na možné příznaky COVID-19 bude žák neprodleně vyloučen z výuky. 

- Provoz školní jídelny (teplý oběd) bude zajištěn.

 - Zákonný zástupce je povinen dodat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které upozorňuje na osoby s rizikovými faktory. Odevzdáte nejpozději v den nástupu do školy.

- Výuka ve škole je až do začátku prázdnin dobrovolná, ale pokud se do výuky závazně přihlásíte, případnou absenci musíte doložit omluvenkou.

 - Distanční výuka bude zachována.

 - Podrobné informace o zařazení žáka do skupiny, časy příchodů a vstupů do školy a školní rozvrh obdrží rodiče v týdnu od 18.5. 

V Liberci dne 12. 5. 2020                                                                              Mgr. Ivo Svatoš,  ředitel školy